يکشنبه - 2018 دسامبر 16 - 8 ربيع الثاني 1440 - 25 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 236345
تاریخ انتشار : 22 فروردین 1395 9:42
تعداد بازدید : 128

مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن(علیهماالسلام)

تأثیر صله رحم بر ارتقاي توان فردي و اجتماعی افراد از دیدگاه قرآن و روایات

معنی اتصال و رسیدگی به خویشاوندان و ایجاد پیوند و ارتباط با آنها است . پیوند با...

بانک جامع پایان نامه سطح سه (کارشناسی ارشد) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما و استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

تأثیر صله رحم بر ارتقاي توان فردي و اجتماعی افراد از

دیدگاه قرآن و روایات

 

22/1/95

فاطمه ریحانی

 

محمدطاهر اخلاقی و محمد حسین توانایی

 

حسام الدین خلعتبری

 

رحم، محارم، صله ارحام، توانایی فردي، توانمندي اجتماعی، آیات و روایات

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

معنی اتصال و رسیدگی به خویشاوندان و ایجاد پیوند و ارتباط با آنها است . پیوند با « صله رحم »

از اهمیت ویژه اي « صله رحم » خویشاوندان در قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام ) تحت عنوان

برخوردار است، آنچنانکه بر ارتباط، رسیدگی و احسان به خویشاوندان بسیار تأکید شده است. این ارتباط

داراي تأثیرات فراوانی در ارتقاي توانمندي هاي فردي و اجتماعی است که به خودي خود می تواند از انزوا

و به هم ریختگی روحی و روانی بکاهد؛ همانطور که از روایات برمی آید گستره ي تأثیر صله رحم به حدي

است که نباید آن را در یک مجموعه خانواده ي نَسبی محصور کرد، بلکه به لحاظ خلقت و در ادبیات

روایی، خلق عیال الله نامیده شده است؛ بنابراین می توان گستره ي تأثیر صله رحم را در جامعه ي انسانی به

عنوان خلق از نفس واحده بسط داد تا باعث رشد و تعالی توانمندي هاي فردي و اجتماعی انسان و در

نتیجه تعالی معنوي جامعه اسلامی شود. حاصل می شود که نگاه معرفتی را دنبال « صله ارحام » در صورتی فهم صحیح و جامع نسبت به مقوله ي

خلقت رحم، صله ي » با « کلمه ي رحمت و اسم الرحمان » کنیم. از نگاه معرفتی رابطه ي بسیار منطقی بین

برقرار است که تأثیرات آن در سامان و رشد بروز و ظهور « ارحام و ارتقاي توانمندي هاي فردي و اجتماعی

می یابد. هر چند دربارة ارزش گذاري صله ي ارحام تحقیقاتی انجام گرفته است، اما مطالعه ي تأثیراتی که این

رفتار بر خود فرد و دیگران دارد کمتر صورت گرفته است. با نیاز شدیدي که جامع ه ي امروز به آرامش

فکري و روانی براي تعالی و رشد دارد، دستیابی به این منظر ما را در سامان وضعیت موجود یاري

می رساند، و راهکارهاي مفیدي را به متصدیان امر فرهنگی کشور می دهد.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :